בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  1892/14

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

כבוד השופט א' שהם

 

העותרים:

1. האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

2. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

 

3. רופאים לזכויות אדם

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. השר לביטחון פנים

 

2. נציב בתי הסוהר

 

3. שרת המשפטים

                                          

בקשה מטעם המשיבים לשינוי מועד קיום פסק דין מתאריך 13.06.2017

                                          

תאריך הישיבה:

ג' בניסן התשע"ח      

(19.03.2018)

 

בשם העותרים:

עו"ד עודד פלר; עו"ד אן סוצ'יו; עו"ד סיגל שהב

 

בשם המשיבים:

עו"ד רן רוזנברג

 

החלטה

 

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 

1.   המשיבים יגישו עד לתאריך 27.03.2018 – תוכנית מפורטת ולוחות זמנים צפופים לעמידה בפעימה הראשונה שנקבעה בפסק הדין, מושא הבקשה שבכותרת, לשם יצירת מרחב מחיה של 3 מ"ר לפחות, לכל אסיר ועציר.

 

במסגרת זו, תישקל גם האפשרות למצוא פתרונות זמניים ומשולבים כדי לעמוד ביעד הנ"ל, לרבות מבלי למצות: הכשרה של מתקן חולות שפונה לאחרונה, וכן אמצעים שננקטו בשעתו ערב ההתנתקות ועוד.

 

           כמו כן המשיבים יבדקו וידווחו בהודעה המעדכנת, על אפשרויות של חקיקה, כמו אלו שהועלו בבקשה שבפנינו, וכן מתן אפשרות של חנינה לקראת יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, ואולם במסגרת הודעת העדכון הנ"ל – ההגעה ליעד הפעימה הראשונה, לא תותנה, בהכרח, במימוש החקיקה הנ"ל.

 

2.   נוכח העיכוב במימוש הפעימה הראשונה על-פי פסק הדין מושא הבקשה, ובשים לב לעובדה שהבקשה שלפנינו הוגשה רק ימים ספורים טרם המועד הקובע לעניין זה, הרי שבמסגרת הודעת העדכון – המשיבים יכללו גם שיפורים מוצעים בתנאיהם של העצירים והאסירים (למשל: הקדמה של הסדרת שירותים מתוקנים ושיפור ההיגיינה והניקיון בתאים).

 

3.   לצד ההודעה המעדכנת הנ"ל – המשיבים יצרפו עותק מתיק ההיערכות וההתקנים שנעשו בעת ההתנתקות.

 

 

4.   העותרים יהיו רשאים להגיב להודעה המעדכנת מטעם המשיבים עד לתאריך 09.04.2018.

 

5.   בהיאסף כל החומר הנ"ל, נחליט בדבר דרך המשך הטיפול בבקשה בעניין הפעימה הראשונה, וכן בבקשה הנוספת לרווח את הזמנים שנקצבו לפעימה השנייה (4 מ"ר לעציר ולאסיר, או 4.5 מ"ר כולל שירותים ומקלחות).

 

 

6.   בשלב זה אין אנו נותנים אורכה למועדים שנקצבו בפסק הדין, ונושא זה ישקל בהמשך בהתאם להתפתחויות. 

 

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   14018920_K35.doc   שח

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il