בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  6392/15

 

לפני:  

כבוד הנשיאה מ' נאור

 

כבוד השופט ח' מלצר

 

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

העותר:

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברג

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

שירות בתי הסוהר

                                          

הודעה מטעם המדינה מיום 17.1.2017

 

תגובת העותר להודעה מטעם המדינה מיום 29.1.2017

                                          

בשם העותר:

עו"ד דניאל שנהר

 

בשם המשיב:

עו"ד רועי שויקה

 

 

 

פסק-דין

 

1.             זוהי עתירה למתן צו-על-תנאי שיורה למשיב לשפר את תנאי הכליאה באגף נחקרי שירות הביטחון הכללי בבית הסוהר שקמה באשקלון. במהלך דיון על-פה שקיימנו בעתירה ביום 25.7.2016 הורינו לעותר למקד את טענותיו, וזה בחר למקד את טענותיו בשני עניינים: סוגיית ההיגיינה בתאי המעצר וסוגיית ההפרדה בתאים בין חלל המגורים לבין השירותים.

 

2.             בתום הדיון הורינו למשיב להגיש הודעה מעדכנת בעניינים אלו, מלווה בתצהיר, כשלאחר מכן נחליט לגבי המשך הטיפול בעתירה. ביום 17.1.2016 הגיש המשיב הודעה מעדכנת בה הודיע כי בהתאם להתחייבות המדינה, הושלמה התקנת הדלתות בתוך תאי המעצר בכל מתקני החקירות של שירות הביטחון הכללי. באשר לתנאי הסניטריים עדכן המשיב כי תאי המעצר מנוקים בכל יום על ידי עובד ניקיון. בהתאם, ביום 29.1.2017 הודיע העותר כי "אכן נראה כי הסוגיות שבהן ביקש בית המשפט הנכבד מהעותר להתמקד בהן באו על פתרונן". לנוכח האמור, ביקש העותר למחוק את עתירתו, תוך שמירת זכותו לשוב ולפנות לבית המשפט במידה וייווכח שהתחייבויות המדינה אינן מקוימות וכן בעניינים נוספים שלא זכו לתפישתו לדיון ממצה בהליך זה.

 

3.             בנסיבות אלה, אנו מורים על מחיקת העתירה, תוך שמירת זכויות. לא יהיה צו להוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏ה' בשבט התשע"ז (‏1.2.2017).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15063920_C12.doc   דז

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il