בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 

בג"ץ  7776/16

 

 

לפני:  

כבוד השופט נ' הנדל

 

כבוד השופט צ' זילברטל

 

כבוד השופט א' שהם

 

העותרת:

שמורת הקופים בע"מ

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. השר להגנת הסביבה

 

2. רשות הטבע והגנים

 

3. הקרן הקיימת לישראל

 

4. קרן מקלט הקופים בישראל

                                          

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

                                          

 

בשם העותרת:

עו"ד עילם ידין; עו"ד שגיא אגמון, עו"ד ניצן אילני

 

בשם משיב 1:

עו"ד רועי שויקה

 

בשם משיבה 2:

עו"ד אסף הראל; עו"ד יונתן הראל

 

בשם משיבה 3:

עו"ד שוש טרגין; עו"ד מאי וטילביצקי

 

בשם משיבה 4:

עו"ד הילה סמורזיק; עו"ד ורד בר

 

בשם המבקשים  להצטרף זאב ברין ותמר ברין:

 

עו"ד רנאטו יאראק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פסק-דין

 

השופט נ' הנדל:

 

1.       העותרת היא חברה לתועלת הציבור, שהוקמה במטרה לפדות קופים שגודלו לשם עריכת ניסויים מדעיים. היא רכשה למעלה מאלף קופים, המצויים ב"חוות מזור". בעתירתה טוענת היא כי התקציב לשם החזקת הקופים אזל, וכי על גורמי המדינה השונים לממן את המשך החזקת הקופים. כך מכוח הבטחה שלטונית או חובה חקוקה אחרת. משיב 1 – השר להגנת הסביבה – מתנגד לעמדה זו. לטענתו, על פי החוק העותרת היא האחראית הבלעדית על הקופים שרכשה. כן נטען כי לא ניתנה לעותרת כל הבטחה שלטונית לממן את המשך החזקת הקופים. יתר המשיבות הטעימו אף הן כי נטל החזקת הקופים אינו מוטל על כתפיהן, וכי בהעדר מימון מתאים לא יוכלו לסייע לעותרת בקבלת הסעדים המבוקשים בעתירה.

 

2.       המסגרת המשפטית שהציגה העותרת אינה מקימה בסיס לקבלת הסעדים המבוקשים. מקובלת עלינו עמדת המדינה, לפיה העותרת לא הצביעה על כל התחייבות מטעם גורם שלטוני בעניין מציאת פתרון בר קיימא לקופים מושא העתירה. כמו כן, במצב הנוכחי, שבו העותרת רכשה את הקופים והם מצויים בבעלותה, היא הגורם שעליו לדאוג לרווחתם. על כן, ככל שעסקינן ב"סכסוך" בין שני גורמים – העותרת והמדינה – אין בסיס לחיוב המדינה בסעדים המבוקשים בעתירה.

 

          כמובן, אין לכחד כי העתירה מעלה קושי. ככל שתחדל העותרת מלתפקד, עלול להיווצר מצב שבו לא יהיה מי שיטפל בקופים. ניתן להסכים לכך שמצב שבו יוזנחו הקופים יעורר בעיה שיש לתת עליה את הדעת. בדיון שהתנהל בפנינו הושם דגש על נקודה זו. כך, הן מבחינת ההגנה על הציבור והן מבחינת ההיבט של צער בעלי חיים. מכאן רצוננו להביא את הצדדים לשיג ושיח, שיוביל למציאת פתרון מעשי לבעיות שונות שעלולות לצוץ בעתיד. הצדדים הודיעו כי ינסו להגיע לפתרון מוסכם, ועדכנו כי מתקיים משא ומתן, גם במעורבות נציגי האוצר. יש לברך על מאמצים אלה ולצפות כי ימשיכו להתנהל עד לפתרון הוגן ומאוזן. 

 

סיכומו של דבר, העתירה הנוכחית, במתכונתה כפי שהוגשה, אינה פורשת את התשתית המתאימה להתערבותו של בית משפט זה ויש לדחותה. אכן, המשא ומתן טרם נשא פרי. העותרת עדכנה שאף לא חלה התקדמות משמעותית. יש לקוות כי הצדדים יגבירו את המאמצים למציאת פתרון הולם למצבם של הקופים. מכל מקום, העתירה הנוכחית אינה מסגרת מתאימה לניהול משא ומתן זה בפיקוחו של בית המשפט. יתרה מכך, לנוכח הודעות העדכון שהוגשו על ידי צדדים שונים, והציפיות שבית המשפט יתערב ויתווה דרך במשא ומתן – קיים חשש שהמשך הדיון בעתירה או השארתה תלויה ועומדת אינם בגדר תועלת אלא להפך. בכך אין לחוות כל דעה, כמובן, באם תוגש עתירה אחרת, הנטועה בבסיס העובדתי והנורמטיבי המתאים, בהתאם לזהותו של הגורם מגיש העתירה. דווקא בשל רגישות הנושא, חשוב כי אם העניין יגיע לבית המשפט – ההליך יעטה אדרת מתאימה.

 

3.       העתירה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏י"ב בטבת התשע"ז (‏10.1.2017).

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   16077760_Z08.doc   מא

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il