בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  6398/17

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט א' שהם

 

כבוד השופט י' אלרון

 

העותרת:

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. שר האוצר

 

2. שר הבטחון

 

3. ממשלת ישראל

 

4. דירקטוריון  התעשייה האוירית לישראל בע"מ

 

5. התעשייה האווירית לישראל בע"מ

 

6. מנהל רשות החברות הממשלתיות

 

7. רשות החברות הממשלתיות

                                          

עתירה למתן צווים על תנאי; בקשת העותרת מתאריך 23.11.2017 למשיכת העתירה ולפסיקת הוצאות; תגובת המשיב 4 מתאריך 30.11.2017

                                          

בשם העותרת:

עו"ד דניאל דושינצקי; עו"ד תומר נאור

 

בשם המשיבים 3-1, 7-6:

עו"ד ערין ספדי-עטילה

 

 

בשם המשיב 4:

עו"ד שירי שחם; עו"ד אייל יעקבי

 

 

 

פסק-דין

השופט נ' סולברג:

 

           עתירה להורות על הפעלת הסמכות שלפי סעיף 24 לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, למינוי יושב ראש לדירקטוריון התעשייה האווירית לישראל בע"מ (להלן : החברה).

 

           בתגובה מקדמית מאת המשיבים 3-1 ו-7-6 נמסר כי מכוח הסמכות הנ"ל מונה מר הראל לוקר כדירקטור בדירקטוריון החברה, ונבחר על-ידי חברי הדירקטוריון לתפקיד יושב ראש הדירקטוריון. בעקבות זאת נשלח שאלון שמילא מר לוקר אל הוועדה לבדיקת מינויים, זו אישרה את מינויו, והמינוי הושלם ביום 14.09.2017 לאחר חתימת שר הביטחון ושר האוצר על כתב המינוי, ומכתב שנשלח מאת רשות החברות הממשלתיות אל החברה.

 

           על רקע הדברים הללו, מוצה הדיון בעתירה והעותרת מבקשת 'למשוך' את העתירה ולפסוק הוצאות לזכותה. בבקשתה מציינת העותרת כי בפרק זמן שלמעלה משנה לא כיהן יושב ראש בדירקטוריון החברה, וקרוב ל-4 חודשים עובר להגשת העתירה התעלמו המשיבים מפניותיה. העותרת מלינה על כך שהסדר ניגוד העניינים שנעשה עם מר לוקר לא צורף לכתב המינוי שהוגש ביחד עם התגובה המקדמית מטעם המשיבים 3-1 ו-7-6; עוד מלינה העותרת, בהתבסס על מידע שהגיעה אליה, על חוות דעת שנמצאת לטענתה אצל רשות החברות הממשלתיות – על כך שמר לוקר נמצא לכאורה בניגוד עניינים חריף, המונע ממנו לכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון; ועוד זאת טוענת העותרת, על אי-עמידתו של מר לוקר בתנאי הסף לתפקיד, בדגש על אי-עמידה בדרישת הניסיון. בקשר לטענות אחרונות אלה, נקטה העותרת בפעולות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, קיבלה חלק מן החומר, והיא שוקלת להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בקשר לשאר החומר. העותרת מבקשת לשמור על זכותה לשוב ולטעון נגד מינויו של מר לוקר, אם תסבור בעתיד כי אכן יש צורך בכך. מבוקשה ניתן לה בזאת, ככל שתהא לה עילה לעתור לבית משפט זה.

 

           בכפוף לשמירת הזכות הנ"ל, נמחקת העתירה בזאת.

 

           הדיון שנקבע ליום 11.12.2017 - מבוטל.

           התיק יועבר לטיפול הרשמים לצורך מתן החלטה בבקשת העותרת לפסוק הוצאות לטובתה ובבקשת המשיבה 4 לפסוק הוצאות לטובתה ולחובת העותרת, לאחר שתוגש תגובת המשיבים 3-1 ו-7-6 בענין ההוצאות. לשם כך ניתנת למשיבים ארכה, לפי בקשתם, עד יום 14.12.2017.

 

           ניתן היום, ‏י"ז בכסלו התשע"ח (‏5.12.2017).

 

 ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17063980_O06.doc   אמ+מה

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il