בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים

 

עע"מ  5042/18

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט מ' מזוז

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערער:

פורום דו קיום בנגב לשוויון  אזרחי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. ראש עירית באר שבע

 

2. עיריית באר שבע

 

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים  באר שבע בתיק עת"מ 021177-01-18 שניתן ביום 15.05.2018 על ידי כבוד השופט א' ביתן

 

תאריך הישיבה:

י"ח בטבת התשע"ט      

(26.12.2018)

 

בשם המערער:

עו"ד דן יקיר

בשם המשיבים:

עו"ד רינה לפידות ועו"ד ירון מאיר

 

 

פסק-דין

 

 

1.        לאחר שעיינו בחומר שהניחו הצדדים לפנינו ושמענו באריכות את טיעוניהם, מצאנו להדגיש את העקרונות הבאים:

 

           א.      פעילות העיריה בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" (להלן: הנוהל הכללי) צריכה להתבצע מתוך תפיסה שוויונית המשקפת פלורליזם מחשבתי-חברתי, המתייחס למגוון ההשקפות והדעות בחברה הרלוונטית.

 

           ב.      בהתאם ובהמשך לכך, ובהתייחס למגבלה המופיעה בסעיף 5(ט) לנוהל הכללי ולפיה "לא ייעשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית" – מקובלת עלינו פרשנות היועמ"ש לממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב המשנות ליועמ"ש לממשלה מיום 26.10.2015, ולפיה יש לקרוא את המונח "פעילות פוליטית" כמתייחס רק "לפעילות פוליטית הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות מפלגתית".

 

           ג.      במהלך תקופת ההקצאה רשאי מקבל ההקצאה לבצע כל פעילות המצויה בתחומי המטרות לשמן בוצעה ההקצאה, ובכפוף למגבלות הקבועות בנוהל הכללי ובתבחינים שבנוהל העיריה.

 

           ד.      ביטול הקצאה במהלך תקופת ההקצאה יכול וייעשה בכפוף לעקרונות המשפט הציבורי ודיני החוזים.

 

2.        על רקע העקרונות דלעיל ועל רקע הנסיבות במקרה שלפנינו  (בהתחשב בכך שפעילות המערער במקלט נמשכת מזה למעלה מעשור והוארכה שוב בשנת 2015 בהסכם הקצאה לחמש שנים נוספות) – מצאנו לקבל את הערעור במובן זה שההחלטה על ביטול ההקצאה בטלה.

 

3.        למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של העיריה להמשיך ולבחון מעת לעת את פעילות המערער ועמידתו בתנאים כאמור לעיל.

 

4.        פסק דין זה יבוא חלף פסק דינו של בית משפט קמא. בנסיבות העניין, לא מצאנו לחייב העיריה בהוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏י"ח בטבת התשע"ט (‏26.12.2018), בנוכחות הצדדים.

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

 

 

_________________________

   18050420_E06.docx   עכב

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il