בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  2335/19

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

העותרת:

עמותת הקנאביס הרפואי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. משרד הבריאות – שר הבריאות

 

2. משרד החקלאות – שר החקלאות

 

3. תיקון עולם בע"מ

 

4. בזלת נחושתן בע"מ

 

5. הסתדרות הרוקחים בישראל

 

6. ברף אוף לייף ישראל בע"מ

 

7. ארגון הרוקחות בישראל

 

הודעת עדכון מטעם המשיבים 2-1 מתאריך 25.09.2019; תגובה מטעם העותרת להודעת העדכון מטעם המשיבים 2-1 מתאריך 29.09.2019

 

בשם העותרת:

עו"ד יסמין מזרחי; עו"ד מרים בריינין

 

בשם המשיבים 2-1:

עו"ד רן רוזנברג

בשם המשיבה 3:

עו"ד רועי בלכר; עו"ד מוהנד נאסר; עו"ד עדי עמיתי

בשם המשיבה 4:

עו"ד עופר שפירא; עו"ד טל פרג'ון

בשם המשיבה 5:

עו"ד איל פלום

בשם המשיבה 6:

עו"ד רועי פדל; עו"ד יונתן ניסנהויז

בשם המשיב 7:

עו"ד זוהר יהלום

 

 

החלטה

 

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 

1.            חברות: בטר בע"מ (better – medical grade cannabis), קנדוק בע"מ (canndoc – pharma grade pioneers) ופוקוס צמחי מרפא בע"מ, תצורפנה כמשיבות 8, 9 ו-10 לעתירה, והן תהיינה רשאיות להגיב לעתירה ולהודעות המעדכנות שנמסרו במסגרתה, עד לתאריך 12.11.2019. כל צד ימציא למשיבות אלו את כתבי בי-הדין שהגיש, תוך 10 ימים מהיום. שלוש החברות הנ"ל מתבקשות להתייחס במסגרת תגובתן לטענה שלפיה הן, או מי מהן, הודיעו ללקוחותיהן כי הן עתידות להפסיק את אספקת מוצרי הקנאביס בעתיד הקרוב, או שהן צופות חוסרים באספקת קנאביס לנוכח הוראות משרד הבריאות, או הרפורמה.

 

2.            נוכח האמור בהודעה המעדכנת שהוגשה מטעם המשיבים 1 ו-2, בתגובה לה ובטיעונים שנשמעו מפי באי-כוח הצדדים במסגרת הדיון שנערך בפנינו בתאריך 22.09.2019, הגענו לכלל מסקנה כי סד הזמנים הנוכחי שנקבע על-ידי המשיב 1 להסבת כלל רישיונות השימוש בקנאביס למתכונת ההסדרה החדשה, עלול לגרום לפגיעה ברצף הטיפולי של מספר רב של מטופלים וכתוצאה מכך, להסב להם חלילה נזק.

 

לפיכך, מצאנו לנכון להוציא בזאת צו ביניים, בגדרו כל הרישיונות שניתנו בהתאם להסדרה הישנה, אשר תוקפם פג, או עתיד היה לפוג החל מתאריך 01.02.2019 ועד לתאריך 31.07.2019,  ואשר תוקפם הוארך על-ידי המשיב 1 עד לתאריך 31.12.2019 (ארכות אלו אף אומצו על ידינו בהחלטות בית המשפט מהתאריכים: 25.07.2019 ו-28.08.2019) – תוקפם יוארך באופן אוטומטי עד לתאריך 31.03.2020, או עד עשרה ימים לאחר החלטה של ועדת המחירים בנושא שהועמד בפניה, לפי המוקדם מביניהם, או עד להחלטה אחרת, וזאת ללא כל צורך בהגשת בקשה להארכה.

 

3.            האמור בפיסקה 2 שלעיל הוא בנוסף לאישורים שניתנו לאוכלוסיות מיוחדות (חולים אונקולוגיים, ילדים ומטופלים עם אוטיזם) על-ידי המשיב 1, כמפורט בפרסומיו, בהודעה מטעמו מתאריך 23.07.2019 ובהחלטות בית המשפט מהתאריכים: 25.07.2019 ו-28.08.2019.

 

4.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל – המשיב 1 יעדכן את בית המשפט בדבר התקדמות הסבת רישיונות השימוש – לרישיונות על-פי ההסדרה החדשה, וכן לגבי הדרכים שהוצעו, או הונהגו לשם פתרון הבעיות שעלו ועולות בתקופות המעבר, כך שלא יפגע איש מבעלי הרישיונות שניתנו בהתאם להסדרה הישנה. במסגרת זו יינתן אף דיווח ביחס לדיוני ועדת המחירים. עדכונים אלה ימסרו בתאריכים: 01.11.2019, 02.12.2019, 01.01.2020 ו-03.02.2020. יתר הצדדים יהיו רשאים להגיב על הודעות העדכון הנ"ל עד שבוע מיום הגשתן.

 

           לאחר הגשת כל עדכון ותגובה כאמור – נוציא, במידת הצורך, החלטות נוספות.

 

           ניתנה היום, ‏ז' בתשרי התש"פ (‏6.10.2019).

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

   19023350_K24.docx   שב

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il