בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  4455/19

בג"ץ  5471/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט א' שטיין

 

העותרת בבג"ץ 4455/19:

עמותת טבקה – צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה

 

 

העותרים בבג"ץ 5471/19:

1. האגודה לזכויות האזרח בישראל

2. אגודת יהודי אתיופיה

3. הוועד הציבורי נגד עינויים

           

                                                                  נ  ג  ד

 

המשיבים בבג"ץ 4455/19:

1. משטרת ישראל

 

2. היועץ המשפטי לממשלה

 

 

המשיבה בבג"ץ 5471/19:

משטרת ישראל

 

 

המבקשת להצטרף כ"ידידת בית המשפט":

 

לשכת עורכי הדין בישראל

 

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

 

תאריך הישיבה:

ט"ו בשבט התש"ף (10.02.20)

 

 

בשם העותרת בבג"ץ 4455/19:

 

עו"ד אייל אבולפיה; עו"ד תומר מרשה      

 

 

בשם העותרים בבג"ץ 5471/19:

 

עו"ד נסרין עליאן; עו"ד אן סוצ'יו

           

 

בשם המשיבים בבג"ץ 4455/19 ובבג"ץ 5471/19:

 

עו"ד דניאל מארקס

 

 

בשם המבקשת להצטרף כ"ידידת בית המשפט":

 

עו"ד דוד פורר; עו"ד שי ארז; עו"ד אורית צגאי

 

 

 

 

החלטה

 

 

           מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיבים, משטרת ישראל והיועץ המשפטי לממשלה, לבוא וליתן טעם מדוע:

 

א.   מדוע לא ייקבע כי סעיף 2 לחוק חובת נשיאת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982 אינו מקנה לשוטרים סמכות לעכב אדם ולדרוש ממנו להציג תעודה מזהה, או לבצע לגביו פעולות שיטור נוספות כגון בדיקת מידע אישי אודותיו במאגרי המידע המשטרתיים, אלא בהתקיים התנאים להפעלת סמכות עיכוב קונקרטית לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 או סמכות עיכוב אחרת הקבועה במפורש בחוק.

ב.   מדוע לא יבוטל נוהל הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר מס' 02.220.008 מיום  6.3.2019.

 

 

           תצהירי תשובה יוגשו בתוך 60 ימים, ימי פגרה יבואו במניין הימים.

 

 

           ניתנה היום, ‏י"ז בשבט התש"ף (‏12.2.2020).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

_________________________

   19044550_V08.docx   גק

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il

 


 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  4455/19

בג"ץ  5471/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט א' שטיין

 

העותרת בבג"ץ 4455/19:

עמותת טבקה – צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה

 

 

העותרים בבג"ץ 5471/19:

1. האגודה לזכויות האזרח בישראל

2. אגודת יהודי אתיופיה

3. הוועד הציבורי נגד עינויים

           

                                                                  נ  ג  ד

 

המשיבים בבג"ץ 4455/19:

1. משטרת ישראל

 

2. היועץ המשפטי לממשלה

 

 

המשיבה בבג"ץ 5471/19:

משטרת ישראל

 

 

המבקשת להצטרף כ"ידידת בית המשפט":

 

לשכת עורכי הדין בישראל

 

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

 

תאריך הישיבה:

ט"ו בשבט התש"ף (10.02.20)

 

 

בשם העותרת בבג"ץ 4455/19:

 

עו"ד אייל אבולפיה; עו"ד תומר מרשה      

 

 

בשם העותרים בבג"ץ 5471/19:

 

עו"ד נסרין עליאן; עו"ד אן סוצ'יו

           

 

בשם המשיבים בבג"ץ 4455/19 ובבג"ץ 5471/19:

 

עו"ד דניאל מארקס

 

 

בשם המבקשת להצטרף כ"ידידת בית המשפט":

 

עו"ד דוד פורר; עו"ד שי ארז; עו"ד אורית צגאי

 

 

 

 

 

 

 

 

צו על-תנאי

 

           על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

 

א.   מדוע לא ייקבע כי סעיף 2 לחוק חובת נשיאת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982 אינו מקנה לשוטרים סמכות לעכב אדם ולדרוש ממנו להציג תעודה מזהה, או לבצע לגביו פעולות שיטור נוספות כגון בדיקת מידע אישי אודותיו במאגרי המידע המשטרתיים, אלא בהתקיים התנאים להפעלת סמכות עיכוב קונקרטית לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 או סמכות עיכוב אחרת הקבועה במפורש בחוק.

ב.   מדוע לא יבוטל נוהל הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר מס' 02.220.008 מיום  6.3.2019.

 

           המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 60 ימים מיום המצאת כתב זה, לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות. ימי פגרה יבואו במניין הימים.

 

           ניתנה היום, ‏י"ז בשבט התש"ף (‏12.2.2020).

 

 

 

                                                                               עידית מלול

                                                                             מזכירה ראשית

 

 

 

 

 

_________________________

   19044550_V08.docx   גק

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.i