בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  2144/20

בג"ץ  2145/20

בג"ץ  2169/20

בג"ץ  2171/20

בג"ץ  2175/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופט י' עמית

 

העותרת בבג"ץ 2144/20:

 

העותרת בבג"ץ 2145/20:

 

העותרת בבג"ץ 2169/20:

 

העותרים בבג"ץ 2171/20:

 

 

 

העותרים בבג"ץ 2175/20:

התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

עמותת "חוזה חדש"

 

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

 

1. סיעת כחול לבן

2. חבר הכנסת אברהם ניסנקורן

3. סיעת העבודה-מרצ

 

1. ישראל ביתנו

2. חבר הכנסת עודד פורר

           

                                                                  נ  ג  ד

 

המשיבים בבג"ץ 2144/20:

 

 

 

 

המשיבים בבג"ץ 2145/20:

 

 

 

 

 

המשיבים בבג"ץ 2169/20:

 

 

 

 

המשיבים בבג"ץ 2171/20:

1. יושב ראש הכנסת

2. הכנסת

3. היועץ המשפטי לכנסת

4. סיעת הליכוד

 

1. יושב ראש הכנסת

2 היועץ המשפטי לכנסת

3. היועץ המשפטי לממשלה

4. ממשלת ישראל ה-34

5. סיעת הליכוד

 

1. יושב ראש הכנסת

2. סיעת הליכוד

 

 

 

1. יושב ראש הכנסת

 

2. הכנסת

3. סיעת הליכוד

 

המשיבים בבג"ץ 2175/20:

 

1. יושב ראש הכנסת

2. הכנסת

3. היועץ המשפטי לכנסת

4. סיעת הליכוד

 

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

 

 

תאריך הישיבה:

כ"ו באדר התש"ף (22.3.2020)

 

 

בשם העותרת בבג"ץ 2144/20:

 

 

בשם העותרת בבג"ץ 2145/20:

 

בשם העותרת בבג"ץ 2169/20:

 

בשם העותרים 2-1 בבג"ץ 2171/20:

 

בשם העותרת 3 בבג"ץ 2171/20:

 

 

בשם העותרים בבג"ץ 2175/20:

 

עו"ד אליעד שרגא; עו"ד תומר נאור;

עו"ד הידי נגב

 

 

עו"ד יובל יועז

 

 

עו"ד יפעת סולל

 

 

עו"ד שמעון בראון; עו"ד ערן מרינברג; עו"ד עודד גזית

 

עו"ד עמרי שגב

 

 

 

עו"ד איתן הברמן     

 

 

בשם המשיבים 3-1 בבג"ץ 2144/20:

 

 

בשם המשיבים 4-3 בבג"ץ 2145/20:

 

בשם המשיבה 5 בבג"ץ 2145/20:

 

 

עו"ד אייל ינון; עו"ד אביטל סומפולינסקי

 

 

 

עו"ד נחי בן-אור

 

 

עו"ד אבי הלוי; עו"ד מיכאל ראבילו           

 

 

 

 

 

פסק-דין משלים

 

הנשיאה א' חיות:

 

                            

           בהמשך להחלטתנו מיום 22.3.2020, נמסרה לנו היום הודעת עדכון מטעם המשיבים 1- 2.

 

           כפי המפורט שם, החליטה מליאת הכנסת ביום 23.3.2020 על הקמת ועדה מסדרת, וועדה זו התכנסה והחליטה על הקמת ועדת החוץ והבטחון הזמנית, וכן על הקמת ועדת הכספים הזמנית, והונחה על שולחן מליאת הכנסת הצעה להקמת ארבע ועדות מיוחדות נוספות.

 

           עוד הובהר כי הוועדה המסדרת קיימה את ישיבתה בהרכב מלא, תוך שימוש במערכת תקשורתית וטלויזיונית, ושמירה על מרחק ישיבה מתאים, ואף צורפו חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת בנושא קיום דיונים והצבעות בוועדות הכנסת ובמליאת הכנסת, בתקופה שבה חלות הגבלות בשל התפרצות נגיף הקורונה.

 

           נוכח הפירוט שבהודעת העדכון, הדיון בנושאים האמורים מתייתר, והעתירות בהקשר זה נמחקות אפוא ללא צו להוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏כ"ח באדר התש"ף (‏24.3.2020).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

 

   20021440_V21.docx   גק

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il