בבית המשפט העליון

 

רע"א  2401/21

 

לפני:  

 

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשים:

1. סאמי ג'אעוני

 

2. סמר ג'אעוני

 

3. עבד אלפתאח אסקאפי

 

4. סלוא אסקאפי

 

5. מג'די אסקאפי

 

6. מוחמד עלאא אסקאפי

 

7. אמאל אבו חסנה

 

8. רקפה עבדאללה אלקורד

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

נחלת שמעון בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 9.2.2021 בע"א 57595-11-20 שניתן על-ידי השופטים ע' זינגר, ח' מאק-קלמנוביץ וא' רון

 

בשם המבקשים:

עו"ד סאלח אבו-חוסיין

 

החלטה

 

 

1.        בעקבות הדיון מיום 3.8.2021 הציגו הצדדים את עמדותיהם לצרכי פשרה.

 

2.        מבלי לגרוע מטענות הצדדים, ומבלי לקבוע מסמרות כלשהן לגופן של מחלוקות, בית המשפט מניח בפני הצדדים את הצעת הפשרה כלהלן, בניסיון לגשר בין הפערים שבין הצדדים. יודגש כי האמור הוא לצרכי פשרה בלבד, וככל שהצדדים לא ישכילו להגיע להסדר ביניהם, בית המשפט ייתן את פסק דינו על סמך טיעוני הצדדים והחומרים שהונחו בפניו. להלן ההצעה:

 

           משפחת אלג'אעוני – סאמי תאופיק אלג'אעוני יוכר כדייר מוגן דור ראשון.

           משפחת אסקאפי – מוחמד עלאא' יוכר כדייר מוגן דור שני.

           משפחת אלקאסם – כרמל רחמי אלקאסם יוכר כדייר מוגן דור ראשון.

           משפחת אלקורד – נביל אלקורד יוכר כדייר מוגן דור ראשון.

           כל משפחה תפקיד דמי שכירות שנתיים בסך 2,400 ₪ בחשבון בא כוח חברת נחלת שמעון בע"מ. התשלום יופקד עבור כל שנה מראש החל מיום 1.1.2022 ומדי הראשון לינואר בכל שנה.

 

3.        אין באמור לעיל כדי לפגוע בטענות הצדדים בהליכי הסדר זכויות הבעלות במתחם. עד להכרעה בטענות אלה, יראו את נחלת שמעון בע"מ כבעלים של המגרשים שבהם מחזיקה כל משפחה (בהתאם לתשריטים שיסומנו א-ד), ואת נציגי המשפחות כמפורט לעיל כדיירים מוגנים, ויחולו הוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (להלן: החוק).

 

4.        הדיירים המוגנים רשאים לבצע כל פעולות תיקון/צביעה/שיפוץ/שינויים פנימיים בדירות מגוריהם בכל עת, והמשיבה מתחייבת שלא להתנגד לכך. 

 

           המשיבה מתחייבת להימנע מנקיטת הליכים על פי סעיפים 131(7) ו-(10) לחוק וזאת עד להשלמת הליכי ההסדר או עד לתום 15 שנה מיום חתימת הסכם הפשרה, לפי המוקדם ביניהם.

 

5.        המבקשים ישלמו למשיבה את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין שנפסקו לחובתם בשתי הערכאות קמא בסכום מופחת של 30,000 ₪ (שלושים אלף) וזאת תוך 60 יום מחתימת הסכם הפשרה.

 

6.        למען הסר ספק, האמור לעיל הינו בגדר הצעה "שלדית" ומובן כי הצדדים רשאים להגיע להסכמות מפורטות ואחרות על בסיס הצעה זו.

 

7.        הצדדים יודיעו עמדתם להצעת בית המשפט סימולטנית – כל צד באופן בלתי תלוי בעמדת הצד השני - עד ליום 2.11.2021.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ח בתשרי התשפ"ב (‏4.10.2021).

 

 

ש ו פ ט                                      ש ו פ ט                                      ש ו פ ט ת

_________________________

   21024010_E19.docxעב

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  https://supreme.court.gov.il