בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ 1441/21

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

העותרות:

1. האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

2. רופאים לזכויות אדם – ישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. הכנסת

 

2. מנכ"ל משרד הבריאות

 

3. משרד החינוך

 

4. משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

5. הרשות להגנת הפרטיות

 

6. שירותי בריאות כללית

 

7. מכבי שירותי בריאות

 

8. לאומית שירותי בריאות

 

9. קופת חולים מאוחדת

10. מרכז השלטון המקומי

 

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים

 

תאריך הישיבה:

כ"ה באדר התשפ"א      

(09.03.2021)

 

בשם העותרות:

עו"ד גיל גן-מור; עו"ד דן יקיר; עו"ד תמיר בלנק

 

 

 

בשם המשיבה 1:

עו"ד אביטל סומפולינסקי

 

בשם המשיבים 5-2:

 

עו"ד רן רוזנברג; עו"ד סיון דגן; עו"ד אודי איתן

 

בשם המשיבה 6:

עו"ד אורן רותם

 

בשם המשיבה 7:

 

בשם המשיבה 8:

עו"ד אסף רנצלר

 

עו"ד עזריאל רוטמן

 

בשם המשיבה 9:

 

בשם המשיב 10:

 

עו"ד תמיר מוריץ

 

עו"ד נועה בן-אריה

 

החלטה

 

1.               ניתן בזה צו על-תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (להלן: התיקון לפקודה), התשפ"א–2021 בטל, בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם לתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

           

2.               המשיבים יגישו את תצהירי התשובה מטעמם עד ליום ראשון, 14.3.2021, בשעה 16:00. במסגרת תשובתם, יתייחסו המשיבים 5-2 גם לשאלת תחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת על התיקון לפקודה. כן יתייחסו המשיבה 1 והמשיבים 5-2 לחובות החלות בעניין רישום מאגר מידע והשימוש בו, כמפורט בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

המשיבות 9-6 יתייחסו במסגרת תצהירי התשובה מטעמן לשאלה האם – ואם כן, כיצד – יש ביכולתן לתרום לעידוד התחסנות הציבור באמצעות פנייה אישית למבוטחיהן.

 

3.               ניתן בזה צו ביניים המורה למשיב 2 להימנע מלדרוש בהתאם לסעיף 20ט(י) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן: הפקודה) מידע על פי הגדרתו בסעיף 20ט(א) לפקודה או להעביר מידע כאמור בהתאם להוראת סעיף 20ט(ב) לפקודה, וזאת עד החלטה אחרת.

 

יובהר כי אין בצו הביניים כדי למנוע גיבוש הנחיות מטעם המשיב 2 בהתאם להוראות סעיף 20ט(ה) לפקודה. כמו כן, אין בצו זה כדי למנוע הגשת בקשות בהתאם לסעיף 20ט(ג) לפקודה.

 

4.               הדיון בהתנגדות לצו על-תנאי יתקיים ביום שלישי, 16.3.2021, בשעה 09:00. מכוח סמכותנו לפי סעיף 26(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 אנו מורים על הרחבת ההרכב שידון בהתנגדות לצו על תנאי להרכב של שבעה שופטים, כדלקמן:

          

           1) הנשיאה א' חיות;

           2) המשנה לנשיאה ח' מלצר;

           3) השופט נ' הנדל;

           4) השופט י' עמית;

           5) השופט נ' סולברג;

           6) השופטת ד' ברק ארז;

           7) השופטת ע' ברון.

 

 

          ניתנה היום, ‏כ"ה באדר התשפ"א (‏9.3.2021).

 

 

 ה נ ש י א ה

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

 

_________________________

   21014410_V09.docx   שג

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  1441/21

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

העותרות:

1. האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

2. רופאים לזכויות אדם – ישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. הכנסת

 

2. מנכ"ל משרד הבריאות

 

3. משרד החינוך

 

4. משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

5. הרשות להגנת הפרטיות

 

6. שירותי בריאות כללית

 

7. מכבי שירותי בריאות

 

8. לאומית שירותי בריאות

 

9. קופת חולים מאוחדת

10. מרכז השלטון המקומי

 

 

צו-על-תנאי

 

 

1.        על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים בעתירה דנן והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (להלן: התיקון לפקודה), התשפ"א–2021 בטל, בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם לתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

2.       המשיבים יגישו את תצהירי התשובה מטעמם עד ליום ראשון, 14.3.2021, בשעה 16:00. במסגרת תשובתם, יתייחסו המשיבים 5-2 גם לשאלת תחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת על התיקון לפקודה. כן יתייחסו המשיבה 1 והמשיבים 5-2 לחובות החלות בעניין רישום מאגר מידע והשימוש בו, כמפורט בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

המשיבות 9-6 יתייחסו במסגרת תצהירי התשובה מטעמן לשאלה האם – ואם כן, כיצד – יש ביכולתן לתרום לעידוד התחסנות הציבור באמצעות פנייה אישית למבוטחיהן.

 

היום, כ"ה באדר התשפ"א (‏9.3.2021).

 

 

                                                                                      עידית מלול             

                                                                                המזכירה הראשית

 

_________________________

   21014410_V09.docx   שג

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  1441/21

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

העותרות:

1. האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

2. רופאים לזכויות אדם – ישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. הכנסת

 

2. מנכ"ל משרד הבריאות

 

3. משרד החינוך

 

4. משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

5. הרשות להגנת הפרטיות

 

6. שירותי בריאות כללית

 

7. מכבי שירותי בריאות

 

8. לאומית שירותי בריאות

 

9. קופת חולים מאוחדת

10. מרכז השלטון המקומי

 

 

צו ביניים

 

 

           על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו ביניים המכוון אל המשיב 2 בעתירה דנן והמורה לו להימנע מלדרוש בהתאם לסעיף 20ט(י) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן: הפקודה) מידע על פי הגדרתו בסעיף 20ט(א) לפקודה או להעביר מידע כאמור בהתאם להוראת סעיף 20ט(ב) לפקודה.

 

          צו ביניים זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.

 

היום, כ"ה באדר התשפ"א (‏9.3.2021).

 

 

                                                                                      עידית מלול             

                                                                                המזכירה הראשית

_________________________

   21014410_V09.docx   שג

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il