בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  2947/23

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופטת י' וילנר

 

כבוד השופטת ר' רונן

 

העותר:

עבד אל גבאר גראר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שופט צבאי משפטאי

 

2. המפקד הצבאי איו"ש

 

3. שירות הביטחון הכללי

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

תאריך הישיבה:

י' באייר התשפ"ג (1.5.2023)

 

 

בשם העותר:

עו"ד אשרף אבו סנינה

 

 

בשם המשיבים:

עו"ד גיא ורדי

 

פסק-דין

 

השופטים י' עמית ו- י' וילנר :

 

1.        העותר יליד 1966, תושב ג'נין, הורשע בעבר בעבירות ביטחוניות ונגזרו עליו עונשי מאסר ממושכים על תנאי. כמו כן, שהה העותר במעצרים מנהליים בעבר. ביום 15.2.2022 נעצר העותר ולמחרת נחקר על ידי משטרת ישראל בחשד לחברות, פעילות ומתן שירות לארגון עוין חמאס; מעורבות בפעילות מטעם חמאס; ופגיעה בביטחון האזור, אולם הכחיש את המיוחס לו.

 

           נוכח המסוכנות הנשקפת ממנו, על רקע המידע החסוי שהצטבר בעניינו, ובהיעדר אפשרות להעמידו לדין פלילי, הורה המפקד הצבאי על מעצרו של העותר לתקופה של כשישה חודשים החל מיום 20.2.2022 ועד ליום 14.8.2022, בקיזוז ימי מעצרו (להלן: הצו הראשון). ביום 23.2.2022 בית המשפט הצבאי הורה על קיצור לא מהותי של מעצר העותר בחודשיים, כך שהצו הראשון יסתיים ביום 14.6.2022.

 

2.        ביום 7.6.2022 הורה המפקד הצבאי על הארכת מעצרו המנהלי של העותר לתקופה נוספת של ארבעה חודשים, החל מיום 14.6.2022 ועד ליום 13.10.2022. זאת, לאחר שהשתכנע כי מסוכנותו עומדת בעינה (להלן: הצו השני). ביום 14.6.2022 אישר בית המשפט הצבאי את הצו השני; וביום 6.9.2022 דחה בית המשפט הצבאי לערעורים את ערעורו של העותר, בקובעו כי לא נפל פגם בהליך הביקורת השיפוטית.

 

           יצוין כי ביני לביני, ביום 29.9.2022 נחקר העותר על ידי משטרת ישראל בחשד לפגיעה בביטחון האזור; הכנסת והעברת כספי טרור לאזור; ומתן שירות להתאגדות בלתי חוקית חמאס. במהלך החקירה עומת העותר עם הודעתו של נחקר אחר (להלן: הנחקר) לפיה העביר לעותר כספים לטובת שהידים של חמאס, אך העותר הכחיש את המיוחס לו. ביום 3.10.2022 נחקר העותר על ידי משטרת ישראל פעם נוספת, בחשד לפגיעה בביטחון האזור; הכנסת והעברת כספי טרור לאזור; מתן שירות להתאגדות בלתי חוקית חמאס; וחברות, פעילות ונשיאת משרה בכירה בחמאס. בחקירתו עומת עם הודעה אחרת של הנחקר לפיה העותר נושא בתפקיד בכיר בחמאס ומסייע בהתנהלות הארגון, אולם העותר המשיך להכחיש את המיוחס לו.

 

3.        ביום 6.10.2022 הורה המפקד הצבאי על הארכת מעצרו המנהלי של העותר לתקופה נוספת של ארבעה חודשים, החל מיום 13.10.2022 ועד ליום 12.2.2023. זאת, לאחר שהשתכנע כי מסוכנותו עומדת בעינה (להלן: הצו השלישי). ביום 18.10.2022 אישר בית המשפט הצבאי את הצו השלישי; וביום 8.2.2023 דחה בית המשפט הצבאי לערעורים את ערעורו של העותר, בקובעו כי לא נפל פגם בהליך הביקורת השיפוטית.

 

4.        ביום 12.2.2023 הורה המפקד הצבאי על הארכת מעצרו המנהלי של העותר לתקופה נוספת של ארבעה חודשים, החל מיום 12.2.2023 ועד ליום 11.6.2023. זאת, לאחר שהשתכנע כי מסוכנותו עומדת בעינה (להלן: הצו הרביעי). ביום 15.2.2023 אישר בית המשפט הצבאי את הצו הרביעי; וביום 10.4.2023 דחה בית המשפט הצבאי לערעורים את ערעורו של העותר, בקובעו כי לא נפל פגם בהליך הביקורת השיפוטית.

 

           על כך נסבה העתירה דנן.

 

5.        עמדת המשיבים 3-2 (להלן: המשיבים), היא כי דינה של העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות שיפוטית בצו הרביעי, הואיל וזה הוצא מטעמי ביטחון החלטיים ולאחר שנמצא כי אין דרך אחרת למנוע את הסיכון הגבוה הנשקף מהעותר לביטחון האזור ולשלום הציבור. המשיבים הודיעו כי בדעתם להאריך את הצו המנהלי לתקופה נוספת של ארבעה חודשים.

 

6.       ענייננו בצו מעצר רביעי, כאשר כבר כעת הצהירו המשיבים כי בדעתם  להאריך את הצו המנהלי לתקופה נוספת של ארבעה חודשים (אך ככל שלא יתקבל מידע בטחוני שלילי חדש לגבי העותר ולא ישתנו הנסיבות, אין בדעתם להאריך את הצו המנהלי מעבר לכך). לאחר דיון במעמד שני הצדדים, בהסכמת בא כוח העותר קיימנו דיון במעמד צד אחד, עיינו בחומר החסוי ושמענו הסברים מפי גורמי הביטחון. לסופו של יום, נחה דעתנו כי יש בסיס לאמור בפרפרזה הגלויה בתגובת המשיבים ולפיה "העותר חשוד כמעורב בפעילות חמאס ומסכן את ביטחון האזור".

 

7.       לא ראינו אפוא מקום להתערב בהחלטת המפקד הצבאי ולא מצאנו כי נפל פגם בהכרעות בתי המשפט הצבאיים בעניינו של העותר, לאור המסוכנות הנשקפת מהעותר לשלום הציבור ובטחונו.

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 

 

 

השופטת ר' רונן:

 

          ספק רב בעיני, לאחר עיון בחומר הגלוי והחסוי שהוצג בפנינו ולאחר הדיון שקיימנו במעמד צד אחד, אם יש הצדקה בהארכה הרביעית של צו המעצר המנהלי שהוצא בעניינו של העותר; וקל וחומר אם יש הצדקה בצו החמישי והנוסף שלפי הודעת המשיבים יש בדעתם להוציאו כאשר יפוג תוקפו של הצו הנוכחי.

 

יחד עם זאת, מאחר שעניינה של העתירה הנוכחית הוא בצו הרביעי בלבד; לאור הצהרתם של המשיבים לפיה הצו החמישי, ככל שיוצא, יהיה הצו האחרון (אם לא יתקבל מידע ביטחוני שלילי חדש ביחס לעותר ואם לא ישתנו הנסיבות); ולאור עמדתם של שני חבריי, לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטתם של המשיבים, ולא בלי התלבטות – אני מצטרפת לעמדתם של חבריי לפיה דין העתירה להידחות.

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

 

 

 

          אשר על כן, העתירה נדחית.

 

ניתן היום, ‏י' באייר התשפ"ג (‏1.5.2023).

 

                            

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

 

_________________________

   23029470_E02.docx   סח

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  https://supreme.court.gov.il