בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  5658/23

בג"ץ  5659/23

בג"ץ  5660/23

בג"ץ  5661/23

בג"ץ  5662/23

בג"ץ  5663/23

בג"ץ  5711/23

בג"ץ  5769/23

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

כבוד המשנה לנשיאה ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופטת ד' ברק ארז

כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופט ד' מינץ

כבוד השופט י' אלרון

כבוד השופטת י' וילנר

כבוד השופט ע' גרוסקופף

כבוד השופט א' שטיין

כבוד השופטת ג' כנפי-שטייניץ

כבוד השופט ח' כבוב

כבוד השופט י' כשר

כבוד השופטת ר' רונן

 

העותרת בבג"ץ 5658/23:

התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

העותרים בבג"ץ 5659/23:

טל אורון ואח'

 

העותר בבג"ץ 5660/23:

המיזם הרב מגזרי למיגור העישון

 

העותרות בבג"ץ 5661/23:

התנועה הדמוקרטית האזרחית ואח'

 

העותרים בבג"ץ 5662/23:

עו"ד יהודה רסלר ואח'

 

העותרים בבג"ץ 5663/23:

לשכת עורכי הדין בישראל ואח'

 

העותרת בבג"ץ 5711/23:

תנועת אומ"ץ, התנועה למען מנהל תקין, צדק חברתי ומשפטי

 

העותר בבג"ץ 5769/23:

פלוני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות בבג"ץ 5658/23:

1. הכנסת

 

2. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

3. ממשלת ישראל

 

4. היועצת המשפטית לממשלה

 

המשיבים בבג"ץ 5659/23:

1. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

2. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

 

3. הכנסת

 

4. היועצת המשפטית לממשלה

 

5. ממשלת ישראל

 

המשיבות בבג"ץ 5660/23:

1. הכנסת

 

2. ממשלת ישראל

 

המשיבות בבג"ץ 5661/23:

1. הכנסת

 

2. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

3. ממשלת ישראל

 

4. היועצת המשפטית לממשלה

 

המשיבים בבג"ץ 5662/23:

1. הכנסת

 

2. שר המשפטים

 

המשיבות בבג"ץ 5663/23:

1. הכנסת

 

2. ממשלת ישראל

 

3. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

המשיבות בבג"ץ 5711/23:

1. הכנסת

 

2. ממשלת ישראל

 

המשיבים בבג"ץ 5769/23:

1. ראש ממשלת ישראל

 

2. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

3. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

4. הכנסת

 

המבקשים להצטרף כעותרים:

1. יונית שניידר-זוהר

2. דן זוהר

3. נדב ארגמן ואח'

4. אבי אבוטבול ואח'

 

המבקש להצטרף כמשיב:

יצחק סטופין

 

המבקשת להצטרף כידידת בית המשפט:

אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה

 

המבקשים לשדר את הדיון:

1. הצלחה – לקידום חברה הוגנת

2. שקוף – למען שמירת הדמוקרטיה

3. אברהם בלוך

4. יובל אראל ואח'

 

בקשת הצטרפות כעותרים מיום 30.7.2023;

בקשת הצטרפות כמשיב מיום 1.8.2023;

בקשות לשידור הדיון מיום 1.8.2023;

בקשה מיום 2.8.2023 להצטרף כידיד בית המשפט לבג"ץ 5661/23;

הודעת העותרים בבג"ץ 5910/23 מיום 3.8.2023;

בקשת העותרים בבג"ץ 5919/23 מיום 3.8.2023;

בקשה מיום 6.8.2023 להצטרפות כעותרים לבג"ץ 5769/23;

עתירות למתן צו על תנאי בבג"ץ 5962/23, בג"ץ 6027/23 ובג"ץ 6038/23;

בקשה מיום 8.8.2023 להצטרפות כעותרים לבג"ץ 5658/23;

בקשה לשידור הדיון מיום 9.8.2023

 

 

בשם המבקשים להצטרף

כעותרים 2-1:

 

עו"ד דן זוהר

 

בשם המבקשים להצטרף כעותרים 3:

 

העותר בבג"ץ 5769/23; עו"ד סיון האוזמן

 

בשם המבקשים להצטרף כעותרים 4:

 

עו"ד אליעד שרגא; עו"ד תומר נאור

 

בשם המבקש להצטרף כמשיב:

בעצמו

 

בשם המבקשת להצטרף כידידת בית המשפט:

 

עו"ד אלי בן ארי; עו"ד בר רוזוב

 

בשם המבקשים לשדר את הדיון 2-1:

 

עו"ד אלעד מן

 

בשם המבקש לשדר את הדיון 3:

 

בעצמו

 

בשם המבקשים לשדר את הדיון 4:

 

יובל אראל

 

 

בשם העותרים בבג"ץ 5910/23:

 

עו"ד עודד גזית; עו"ד אלירם בקל

 

בשם העותרים בבג"ץ 5919/23:

 

עו"ד אור ירקוני; עו"ד עומרי שגב;

עו"ד אורי אלדר

 

בשם העותרים בבג"ץ 5962/23:

 

עו"ד מורן סבוראי; עו"ד שי תקן

 

בשם העותר בבג"ץ 6027/23:

בעצמו

 

בשם העותרים בבג"ץ 6038/23:

 

עו"ד גיל גן-מור; עו"ד טל חסין; עו"ד הגר שחטר; עו"ד עודד פלר

 

 

החלטה

 

 

1.            בטרם תוגשנה התגובות המקדמיות, מטעמים של יעילות הטיפול בעתירות ומטעמים אלה בלבד, בלא שיהיה בכך משום הבעת עמדה לגופם של דברים, החלטנו להורות על מתן צו על תנאי כמבוקש בעתירות שבכותרת.

 

           חלף התגובות המקדמיות, המשיבים יגישו תצהירי תשובה עד ליום 3.9.2023 בשעה 14:00. עיקרי הטיעון מטעם העותרים יוגשו עד ליום 7.9.2023 בשעה 14:00.

 

2.            משנקבע מועד לדיון ונקבע ההרכב שידון בעתירות, לא ראינו במקרה דנן מקום לצרף עתירות נוספות לדיון או לצרף עותרים או משיבים נוספים לעתירות קיימות. על כן, הבקשות החוזרות לאיחוד הדיון שהוגשו בעתירות בבג"ץ 5910/23 ובבג"ץ 5919/23 נדחות; כמו כן, נדחות הבקשות לאיחוד הדיון שהוגשו בבג"ץ 5962/23 ובבג"ץ 6027/23 וההחלטה לגבי המשך הטיפול בהן תתקבל לאחר מתן פסק-הדין בעתירות דנן. עוד נדחות הבקשה מיום 30.7.2023 להצטרפות כעותרים; הבקשה מיום 1.8.2023 להצטרפות כמשיב; הבקשה מיום 6.8.2023 לצירוף עותרים לבג"ץ 5769/23; והבקשה מיום 8.8.2023 לצירוף עותרים לבג"ץ 5658/23.

 

3.            עם זאת, ראינו מקום להיעתר לבקשת "אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה" וכן לבקשה החלופית של העותרים בבג"ץ 6038/23 (בפסקה 13 לעתירתם) לצרפם להליכים במעמד של "ידידי בית המשפט".

 

4.            בהמשך לבקשות שהוגשו בנושא, ובהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אנו בוחנים אפשרות לקיים שידור ישיר של הדיון בהליכים שבכותרת שיתקיים ביום 12.9.2023. ככל שיש למי מהצדדים הסתייגות מקיום השידור כאמור, עליו להודיע על כך עד ליום 24.8.2023.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב באב התשפ"ג (‏9.8.2023).

 

 

ה נ ש י א ה

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 


 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  5658/23

בג"ץ  5659/23

בג"ץ  5660/23

בג"ץ  5661/23

בג"ץ  5662/23

בג"ץ  5663/23

בג"ץ  5711/23

בג"ץ  5769/23

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

כבוד המשנה לנשיאה ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופטת ד' ברק ארז

כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופט ד' מינץ

כבוד השופט י' אלרון

כבוד השופטת י' וילנר

כבוד השופט ע' גרוסקופף

כבוד השופט א' שטיין

כבוד השופטת ג' כנפי-שטייניץ

כבוד השופט ח' כבוב

כבוד השופט י' כשר

כבוד השופטת ר' רונן

 

העותרת בבג"ץ 5658/23:

התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

העותרים בבג"ץ 5659/23:

טל אורון ואח'

 

העותר בבג"ץ 5660/23:

המיזם הרב מגזרי למיגור העישון

 

העותרות בבג"ץ 5661/23:

התנועה הדמוקרטית האזרחית ואח'

 

העותרים בבג"ץ 5662/23:

עו"ד יהודה רסלר ואח'

 

העותרים בבג"ץ 5663/23:

לשכת עורכי הדין בישראל ואח'

 

העותרת בבג"ץ 5711/23:

תנועת אומ"ץ, התנועה למען מנהל תקין, צדק חברתי ומשפטי

 

העותר בבג"ץ 5769/23:

פלוני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות בבג"ץ 5658/23:

1. הכנסת

 

2. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

3. ממשלת ישראל

 

4. היועצת המשפטית לממשלה

 

המשיבים בבג"ץ 5659/23:

1. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

2. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

 

3. הכנסת

 

4. היועצת המשפטית לממשלה

 

5. ממשלת ישראל

 

המשיבות בבג"ץ 5660/23:

1. הכנסת

 

2. ממשלת ישראל

 

המשיבות בבג"ץ 5661/23:

1. הכנסת

 

2. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

3. ממשלת ישראל

 

4. היועצת המשפטית לממשלה

 

המשיבים בבג"ץ 5662/23:

1. הכנסת

 

2. שר המשפטים

 

המשיבות בבג"ץ 5663/23:

1. הכנסת

 

2. ממשלת ישראל

 

3. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 

המשיבות בבג"ץ 5711/23:

1. הכנסת

 

2. ממשלת ישראל

 

המשיבים בבג"ץ 5769/23:

1. ראש ממשלת ישראל

 

2. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

3. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

4. הכנסת

 

המבקשים להצטרף כעותרים:

1. יונית שניידר-זוהר

2. דן זוהר

3. נדב ארגמן ואח'

4. אבי אבוטבול ואח'

 

המבקש להצטרף כמשיב:

יצחק סטופין

 

המבקשת להצטרף כידידת בית המשפט:

אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה

 

המבקשים לשדר את הדיון:

1. הצלחה – לקידום חברה הוגנת

2. שקוף – למען שמירת הדמוקרטיה

3. אברהם בלוך

4. יובל אראל ואח'

 

 

צו על-תנאי

 

 

           בטרם תוגשנה התגובות המקדמיות, מטעמים של יעילות הטיפול בעתירות ומטעמים אלה בלבד, בלא שיהיה בכך משום הבעת עמדה לגופם של דברים, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על תנאי כמבוקש בעתירות שבכותרת.

 

           חלף התגובות המקדמיות, המשיבים יגישו תצהירי תשובה עד ליום 3.9.2023 בשעה 14:00. עיקרי הטיעון מטעם העותרים יוגשו עד ליום 7.9.2023 בשעה 14:00.

 

           היום, ‏כ"ב באב התשפ"ג (‏9.8.2023).

 

 

 

                 עידית מלול

מזכירה ראשית

 

________________________

        

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  https://supreme.court.gov.il